Södertälje Citys Årsmöte 2020

Hej Medlem!
På denna sida samlar vi allt inför Södertälje Citys Årsmöte tisdagen den 16 juni kl 07:45 – 09:45

För att anpassa oss till rådande situation kommer du som medlem kunna delta digitalt över videolänk. Vi använder Microsoft Teams och länk skickas ut inför mötet. Alternativt deltar du fysiskt på plats i vår lokal Askö 1 på Hotel Scandic Skogshöjd.

Du anmäler dig oavsett på vilket sätt du avser deltaga. Om du inte kan delta fysiskt på plats kan du poströsta inför mötet. Du hittar mer info och röstsedel nedan.

Anmälan

Anmälningsformulär: https://forms.gle/rQmSCERGAAJs3Epw5
Anmäl dig så snart som möjligt.

Om länken ovan inte fungerar kan du anmäla dig med e-post till info@sodertaljecity.se
Uppge Namn, Företag och om du avser delta digitalt eller på plats.

Dokument inför årsmötet:

Efter mötet: