Södertälje Citys Årsstämma 2022

Hej Medlem!

På denna sida samlar vi allt inför årsstämman som hålls torsdag 28 april kl 07:45-09:30 på hotell Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15 i Södertälje. Kom gärna i god tid.

07:45 – Välkommen / Registrering
08:00 – Dagordning

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast måndag 25 april. Kalenderinbjudan skickas efter att du anmält dig.

Om du inte kan använda länken, skicka ditt namn och företag via e-post till info@sodertaljecity.se

Omröstningar

Varje medlemsföretag har 1 egen rösträtt.

Om du som medlem inte själv har möjlighet att närvara vid stämman kan du utse en fullmaktstagare som representerar dig vid omröstningar.

Fullmaktstagaren kan vara en annan medlem som då röstar både för sig själv och fullmaktsgivaren. En fullmaktstagare kan agera ombud åt max 1 annan medlem.

Dokument inför årsmötet:

Ekonomi

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?
Välkommen till vår kontaktsida.