Infobyte

Infobyte har levererat framgångsrika IT-lösningar till nöjda kunder i mer än tjugo år. Vår drift- och supportavdelning verkar som daglig IT-partner och kan ta ett långtgående ansvar för mindre och medelstora företags kompletta IT-miljöer.

Vi driftsövervakar, sköter backuper och om något går fel tar vår support vid och löser våra kunders problem, antingen internt eller genom att driva ärenden gentemot andra leverantörer.

Vår utvecklingsavdelning utvecklar och underhåller allt från avancerade webbplatser till olika former av administrativa system. Vi arbetar även som IT-rådgivare åt ledningsgrupper, med upphandlingshjälp samt med projektledning.

Vi löser årligen mer än två tusen uppgifter åt våra uppdragsgivare, har ett systematiserat arbetssätt och all vår drift sker med koldioxidneutral energi.

Södertälje City-anslutet företag läs mer här »