Swedbank

Sedan 1820 har Swedbank varit banken för de många hushållen och företagen och vi är idag en modern finansiell plattform med 7,3 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder. Vårt mål är att uppmuntra människor att spara för en bättre framtid och vi strävar efter att hjälpa människor, företag och samhällen att växa genom att främja en sund och hållbar ekonomi.

Södertälje City-anslutet företag läs mer här »