Det hände i city 2021

Markmålning av PerniePaints.

Södertälje Citys årsrapport visar vad vi gjort under 2021, både på egen hand och i samverkan med stadens nyckelaktörer.

Det var ett händelserikt år som präglades av insatser för att stötta våra medlemmar genom pandemin, och fick oss att tänka nytt kring mycket.

Här visar vi årets aktiviteter, platsutveckling, kampanjer och det interna arbetet bakom kulisserna som vi gör för Södertälje.

Den avslutande delen innehåller statistik och ekonomi, samt en handlingsplan med våra mål för 2022.


För mer information om Södertälje Citys organisation och verksamhet, besök vår företagssida sodertaljecity.se/foretag