Det hände i city 2022

Vinterbelysningen i Stadsparken förstärktes under 2022

Södertälje Citys årsrapport sammanställer verksamhetens arbete under 2022 och ger en inblick i hur vi jobbar både på egen hand och i samverkan med stadens nyckelaktörer.

Rapporten är indelad i sektioner för bland annat platsutveckling, marknadsföring och interna aktiviteter samt de publika arrangemangen som sträckte sig från stora festivaler till mindre evenemang och kampanjer.

“Vi är stolta över vad Södertälje har uppnått under 2022 och hur vi gemensamt har fortsatt att utveckla vår stad”, säger en Aljoša Lagumdžija , VD för Södertälje City. “Årsrapporten ger en bra sammanfattning av vad vi har åstadkommit och visar på vår strävan att fortsätta att utveckla en levande och välkomnande stadskärna”

Den avslutande delen innehåller statistik och ekonomi samt visar på de olika arbetsgrupper och utskott som jobbar med stadskärnans utveckling. Vi inkluderar även Södertälje Citys handlingsplan med våra mål för 2023.


För mer information om Södertälje Citys verksamhet “bakom kulisserna”, besök vår företagssida sodertaljecity.se/foretag