Etableringsplan för stadskärnan

För att bättre samarbeta kring stadens utbud, med tydliga mål och långsiktiga planer, har Södertälje City samlat fastighetsägare och kommun för att skapa en gemensam etableringsplan.

Ett 30-tal personer deltog i förarbetet. Däribland representanter från större fastighetsbolag och olika kontor inom Södertälje kommun. Tre digitala workshops genomfördes och kompletterades med enskilda intervjuer.

“Ur vårt perspektiv som fastighetsägare är etableringsplanen viktig långsiktigt. För att skapa en attraktiv miljö för både boende och aktörer”
– Nathalie Siltberg, fastighetsförvaltare på ByggVesta

Nu finns det en plan som beskriver vilken typ av innehåll som kan stärka stadskärnan och hur platsen kan utvecklas, komplett med tydliga målsättningar för att nå resultat. Till exempel:

  • Att en biograf finns etablerad innan 2026
  • Att utbudet förstärks av efterfrågade varumärken som ex. New Yorker, Footlocker och Lagerhaus
  • Fler verksamheter med aktiviteter för barn och unga

Etableringsplanen är ett steg i vår långsiktiga strategi med att utveckla stadskärnans utbud. Det ger stadens nyckelaktörer bra underlag så att vi strävar åt samma mål och fyller staden med rätt typ av verksamheter som kompletterar vårt befintliga utbud och som matchar framtidens trender och behov
– Aljosa Lagumdzija, VD på Södertälje City.

Planens syfte är att fastighetsägare, näringsliv, Södertälje kommun och Södertälje City arbetar tillsammans med gemensam målbild, som underlättar det redan etablerade samarbetet. Den används som ett stöd och verktyg för att gemensamt få in verksamheter som kompletterar utbudet.

På bilden: Aljosa Lagumdzija och Jonas Karlson

I Södertälje har vi sedan många år tillbaka ett strukturerat samarbete för utvecklingen av stadskärnan. Det känns helt rätt att vi nu tar nästa steg med en etableringsplan. Det ger ytterligare kraft och riktning för en levande och attraktiv stadskärna i Södertälje

– Jonas Karlsson, näringslivschef på Södertälje Kommun

“Vi ser verkligen fram emot att vara en del av att skapa ett långsiktigt levande centrum.”
– Krister Mellström, VD på Telge Fastigheter

Du hittar planen och mer info om etableringar i Södertäljes stadskärna här: