Södertälje Citys Extrastämma 2022

Hej Medlem!

På denna sida samlar vi allt inför föreningens extrastämma som hålls på Scandic Hotell Skogshöjd, torsdag 6 oktober kl 08:00-09:00. Välkommen från kl 07:30 för frukostbuffé.

Kalenderlänk skickas ut efter att vi tagit emot din anmälan

Extrastämman kallas för att genomföra en andra omröstning om uppdaterade stadgar, för att bättre möta kommunens krav och organisationens ändamål, samt för att välja ny revisor.

OBS efter dagordningen presenterar vi info om vad som händer under hösten och vintern i city.

Anmälan

Anmälan sker via vårt Google-formulär.

Om du inte kan använda länken, skicka ditt namn och företag via e-post till info@sodertaljecity.se

Vi behöver din anmälan senast onsdag 5 oktober kl 08:00

Omröstningar

Varje medlemsföretag har 1 egen rösträtt, och kan utöka denna genom fullmakt från max 1 icke närvarande medlem. Ifylld fullmakt ska kunna visas upp på stämman. Du kan ladda ner fullmakten nedan under “Dokument”.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av protokollförare
  5. Val av två protokolljusterare
  6. Mötets behöriga utlysande
  7. Godkännande av dagordningen
  8. Förslag på stadgeändring enl. utsänt förslag
  9. Val av revisor
  10. Mötet avslutas

Dokument inför extrastämman:

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?
Välkommen till vår kontaktsida.