Stadskärnan växer: Nya mötesplatser, bostäder och möjligheter

Södertälje är på G!

Har du koll på vilka byggprojekt och mötesplatser som finns i planen? Vi träffar några av stadens ledande fastighetsägare som berättar hur ser de på Södertälje och framtiden i city.


Träffa Krister Mellström på Telge Fastigheter.

De har Lunagallerian och flertalet andra fastigheter runtom i Södertälje.

Vilka är era ambitioner och planer de närmaste åren?
Att hålla igång centrum på bästa sätt och vara med och bidra till ett levande Södertälje centrum genom alla förändringar.

Vilka typer av verksamheter kommer ni ha i Lunagallerian som våra besökare gynnas av?
Vi försöker att bredda nuvarande handel och fylla upp huset med nya butiker med förmånliga avtal så att de långsiktigt vill stanna i Södertälje även om Luna rivs.

Lunagallerian ska rivas om några år, vilka utvecklingsmöjligheter ser ni i samband med rivningen?
Inriktningsbeslutet är att vi ska riva och bygga nytt och detta försöker vi få till på bästa sätt.
Steg ett i detta är att vi arbetar med information till våra hyresgäster, alltså butikerna, och uppdaterar våra hyresavtal så att vi kan samarbeta för att lyckas med att följa inriktningsbeslutet.

Framtiden är oerhört spännande och utmanande då vi vill vara med och skapa en trygg, trivsam och levande stadskärna. Här har vi tät dialog med Stadsbyggnadskontoret, Kultur & Fritid och andra bolag inom Telge Koncernen för att få med olika infallsvinklar. Inget är klart men vår ambition är att vi ska vara med att skapa ett centrum med mer bostäder och kontor; ett aktivitetsbaserat centrum där handel och sociala aktiviteter går hand i hand.

I dagsläget tror vi inte på att Lunagallerian kommer bestå. Vår plan är att göra fler trivsamma gator och mötespunkter som lockar medborgare i alla åldrar och från olika socioekonomiska grupper. Samspelet mellan oss fastighetsägare är viktig för att lyckas med en långsiktig helhetslösning.

Vad är eran vision?
Ett av Telge Fastigheters ägardirektiv är att vi ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertäljes stadskärna. Det gör vi bland annat genom att medverka i Södertälje city i samverkan och i utvecklingen av norra stadskärnan. Det är ett viktigt ansvar och vi agerar långsiktigt för att bidra med utveckling som är bra för kommunkoncernen, för näringsidkare och för medborgare i Södertälje.

Vi träffar Jens Halvarsson, Stadsrum Fastigheter.

Stadsrum har Kringlan, Telgehuset och det som kallas “gamla McDonalds-huset” vid Marenplan.

Varför väljer ni att satsa i Södertäljes stadskärna?
Södertälje är en stad med hög tillväxt där vi i samverkan med kommun, hyresgäster och det lokala näringslivet kan vara med att stärka stadskärnan till att bli en attraktiv mötesplats där människor helst väljer att vara, mötas och arbeta.

Vilka är ni?
Stadsrum Fastigheter är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som ägs av Keva, Alecta och HEA Property Holding. Stadsrum Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. Främst i stadskärnor och stadsdelscentrum. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förädla våra platser i nära samverkan med kommuner, hyresgäster och det lokala näringslivet.

Vad är eran vision?
Vårt fastighetsbestånd har ett brett och blandat utbud. Naturliga mötesplatser som innehåller det mesta för människors dagliga behov. Handel, bostäder, arbetsplatser, kultur, service, hotell, vård med mera.

Vilka är era ambitioner och planer de närmaste åren?
Projekt Marenplan är vårt huvudfokus. På fastigheten Tellus 5 i centrala Södertälje planerar vi för att uppföra en ny byggnad om ca 12 000 m2. Ett hyresavtal om 8 600 m2 är tecknat med Winn Hotel Group som ska driva ett hotell under varumärket Clarion Hotel. Hotellet kommer att innehålla 200 gästrum, lounge, barer, restauranger, uteservering på en terrass mot Maren, konferensavdelning och en träningsanläggning.

Detaljplanearbete pågår och invigningen av hotellet är planerad till våren 2024. Utöver hotellet planeras för fler verksamheter med utåtriktat innehåll som exempelvis mat, nöje och kultur.

Hur kommer Kringlan och Telgehuset att utvecklas under våren och sommaren?
Vi arbetar för närvarande med att stärka utbudet av bra handel i Kringlan och främst utveckla handeln på entréplan och nedre plan i Telgehuset. Ambitionen är att komplettera Telgehuset med annat innehåll/ samhällsservice på plan två som bidrar till att stärka stadskärnan och bibehålla flödena i Södertälje city.

Vi pratar med Andreas Siltberg, ByggVesta.

ByggVesta har den sprillans nya byggnaden på Orionkullen

Varför väljer ni att satsa i Södertäljes stadskärna?
Vi gillar stadskärnan för att vi gillar historian, kulturen, livet och den fortsatta härliga utvecklingspotentialen som hela Södertälje står för.

Vilka är ni?
ByggVesta utvecklar, bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter för långsiktigt hållbart och prisvärt boende i attraktiva lägen. Vi är en långsiktig fastighetsägare med gröna hyresrätter och studentbostäder på attraktiva adresser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.

Vad är eran vision?
Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus. Detta tar form i att vi på ByggVesta arbetar med fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet. Med det menar vi att vi ser till att vårt arbete skapar mervärden för fler; att vi bryr oss om våra hyresgäster, varandra, våra samarbetspartners och omvärlden; och att vi lär oss av våra erfarenheter och prövar nya idéer för att bygga hållbara resultat. Vi nöjer oss inte med att prata – vi vågar och gör.

Vilka är era ambitioner och planer de närmaste åren?
Vi har ambitionen att expandera i Södertälje och att vi ämnar vara långsiktiga i Staden. Därför söker vi aktivt mer mark för att bygga bostäder på.

Vilka typer av verksamheter kommer ni att ha i gatuplan?
Det är tre restauranger med olika typer av utbud. Oh poké – Hawaiian Street Food, 4 Corners Pizza samt Bores – Burgare. Utöver detta har vi då TeamOlmed som är ett ortopedtekniskt företag som bedriver en kombinerad butik och klinik. Slutligen öppnar även en frisör- & skönhetssalong i kvarteret.

När är eran byggnad färdigställd?
Bostadsdelen av byggnaden är färdigställd sedan januari och nu pågår arbeten i de olika lokalerna. Den sista lokalen planeras vara färdigställd och inflyttad i september 2021.