Fimpa rätt

Fredag 18 september startade Håll Södertälje Rent-kampanjen. Under dagen kom politiker och medarbetare från Södertälje kommun hit och höststädade i city. Vi pyntad även med några enorma cigarettfimpar, eftersom de står i strålkastarljuset för årets kampanj som vi kallar för Fimpa rätt.

Fimparna ligger och skräpar överallt på gator och torg, de slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet. Hela 63 procent av allt skräp i centrum utgörs av cigarettfimpar och i hela Sverige slängs varje år runt 1 miljard fimpar på gator och torg.

Fimpar på marken, plast i våra hav och dumpning på allmänna platser – nedskräpning är ett problem i våra städer idag. Årets ”Håll Södertälje rent”-kampanj har fokus på att förändra människors beteenden och att öka kunskapen om vad som händer med skräpet. Och det börjar med ett av de minsta skräpen – fimparna.

Det finns 700 papperskorgar i kommunen och drygt 200 askkoppar att fimpa på i Södertälje centrum. Ändå är 63 procent av det totala skräpet i Södertälje centrum fimpar. Det vill Södertälje kommun och Södertälje City ändra på i årets kampanj.

“Majoriteten av Södertäljeborna vill ha en ren och snygg stad och skulle aldrig få för sig att skräpa ner eller slänga en fimp på gatan. Det är en attityd och ett beteende som vi vill sprida”
– Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun.  

Nedskräpning är ett allvarligt hot mot vår hälsa, våra djur och vår planet. I Södertälje har vi problem med nedskräpning på allmänna platser, fimpar i staden och plast som dumpas i naturen. 

Fokus i årets kampanj är att få bort fimparna från stadens gator. Men för att få till en förändring måste vi börja med vårt beteende – att helt enkelt inte skräpa ner. 

Vad är det som är så farligt med fimpar egentligen?

Fimparna som ligger och skräpar på gator och torg slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet.

Dessutom är cigarettfiltret gjort av en slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor. Men dessa ämnen är ju också farliga för naturen. Bland annat kadmium som också finns i batterier. Eftersom filtret är gjort av plast bryts det inte ner i naturen.

I EU-direktivet om åtgärder för vissa engångsprodukter av plast införs nu ett producentansvar för fimparna.

Källa: Håll Sverige Rent

Fimpa rätt! Om det inte finns en askkopp i närheten när du röker – ha med en egen! Det finns flera modeller på fickaskkoppar som är enkla att ha med sig och som inte släpper ut någon fimp-lukt.

Skräpet i Södertälje

Södertälje var den kommun som hade störst minskning av skräp (i sin stadskärna) i Håll Sverige Rents skräpmätning år 2019. Södertälje gick från elva till sex skräpföremål per tio kvadratmeter mellan 2018 och 2019. Under samma period nästan halverades antalet fimpar.

För att förebygga nedskräpningen har kommunen haft tre fokusområden: utvecklad service, samverkan och kunskapshöjande aktiviteter. Utöver insatser som genomförs såsom införande av flera papperskorgar, återvinningsstationer, fimp-dammsugare m.m. jobbas det aktivt med attitydförändringar.

Videor

Vi kampanjar också med några av videorna du ser här.

Alla videor och mycket annat kul hittar du på Södertälje Citys Youtube-sida

Ett samarbete mellan: