Vad gäller för verksamheter?

8 December 2021 (offentliga miljöer, serveringsställen):

Nya rekommendationer

– Alla bör hålla avstånd i offentliga miljöer, framförallt inomhus

– Anställda ska kunna hålla avstånd till varandra

– Arbetsgivare ska möjliggöra för anställda att i viss mån kunna jobba hemifrån

– Vuxna ska resa på annat sätt än kollektivtrafik om det är möjligt, för att undvika trängsel

Använd munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken

Serveringsställen ska säkerställa att trängsel undviks.

Allmänna råd till serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

  1. Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  2. Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
  3. Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
  4. Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Sjukfrånvaro

– Regeringen föreslår till Riksdagen att karensdagen slopas vid sjukskrivning, för att underlätta för personer med sjukdomssymtom att stanna hemma.

– Man tar även bort kravet på läkarintyg för att få sjukersättning.

1 December 2021 (handelsplatser):

De nya allmänna råden som handlare förväntas följa:

  1. Anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.

  2. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.

  3. Anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken.

  4. Anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig.

  5. Informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.

Det är köpcentrum, gallerior, butiker och serviceinrättningar (frisör, nagelvård osv) som omfattas av regelverket.

Tillsyn: Länsstyrelsen kan komma att återuppta tillsynen för att säkerställa att kraven efterlevs.

Svensk Handel har mer info och tips på hur man enklast kan följa dessa. Läs mer på deras hemsida.

Stöd

Regeringens stödåtgärder uppdateras löpande.

Södertälje Kommuns stödpaket

Södertälje Kommun har öppnat en stödlinje.
Här svarar man på frågor och hjälper dig som företagare att hantera läget.
Öppettider är Mån-Tors (8-17) och Fredag (8-15).

Du kan också skicka dina frågor via mail: naringsliv@sodertalje.se

Kommunen förlänger delar av stödpaketet från 2020.

  • 2 timmar gratis parkering på vissa platser i centrum, under hela 2021

Mer info på kommunens hemsida: www.sodertalje.se/nyheter/forlangt-stodpaket-naringslivet

Nyheter från Södertälje City

Södertälje City samlar input från våra medlemmar och har kontinuerlig kontakt med kommunen.

Medlemmar i Södertälje City får vårt nyhetsbrev med viktiga händelser och uppdateringar.

Om du har frågor – kontakta oss gärna på info@sodertaljecity.se

Google: Var uppdaterad på nätet

Se till att dina kunder lätt hittar rätt, när de söker efter dig på Google. Kolla att öppettider, kontaktinfo osv stämmer. Du kan också lägga in bilder och berätta direkt om nyheter hos dig.

Logga in på Google My Business

Se Googles hjälpsida på Svenska, för att uppdatera My Business

#tillsammansförcity

Vi kampanjar för den lokala handeln.

Kampanjen inkluderar också Lär Känna Södertälje där vi gärna gör en personlig intervju med dig och lyfter din verksamhet

Länkar

Sodertalje.se/foretagande
Information från Södertälje Kommuns Näringslivskontor

Verksamt.se
Samlad information från olika myndigheter.

Skatteverket.se / 0771-567 567
Ansök om anstånd, eller ändra din preliminärskatt.

Tillvaxtverket.se
Stöd för personalkostnader. Korttidspermittering.

Folkhalsomyndigheten.se
Info och rekommendationer om viruset och smittspridning.

Forsakringskassan.se
Smittbärarpenning, sjukpenning och andra ersättningar.

Arbetsmiljoverket.se
Ditt ansvar som arbetsgivare och hur du kan agera.

Telefonnummer

08-5230 10 00 – Södertälje Kommuns Stödlinje

113 13 – Nationellt informationsnummer angående Coronaviruset
1177 – Sjukvårdsrådgivning
112 – Endast vid nödsituation