Hedersomnämnande till Södertälje

Södertälje är stolt mottagare av ett hedersomnämnande på Svenska Stadskärnors årskonferens 2021 där man ville lyfta positiva exempel från det senaste året, som för många varit en utmanande tid. Diplom delades ut till en utvald skara städer där Södertälje ingick.

Grunden till utmärkelsen är projektet “Färg på Stan” där hela Södertälje centrum blev en gratis utställningsplats med dekorationer, figurer och nyskapta vägg- och markmålningar från aktuella konstnärer, samtidigt som vi tillgängliggjorde den befintliga konsten i stadskärnan och samlade allt i en webbkarta.

Projektet ledde till ett stort samarbete mellan Södertälje City, kommunen och stadens fastighetsägare där vi hjälptes åt att skapa något fint.

Vi riktar ett varmt tack till Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare. Deras nätverk är en stor hjälp för landets städer och gör att vi alla kan hålla ihop och hjälpas åt att skapa bästa möjliga förutsättningar.

Den fullständiga motiveringen
Södertälje har tilldelats detta hedersomnämnande för ett NYTÄNKANDE, INNOVATIVT och KREATIVT arbete under ett år med extraordinära omständigheter. Snabba insatser och åtgärder har kunnat genomföras tack vare gemensamma krafter i samverkan. Med stort engagemang har man skapat delaktighet och inspirerat kollegor när och fjärran. Alltid med stadens bästa för ögonen!

Se relaterat:

Södertälje blir QM-certifierat

Färg på Stan