Ingen Puls Utan Din

Ingen puls utan din.

Fundera på det. Den personliga servicen många verkar ha glömt nu när näthandeln lovsjungs. Tänk igenom det. Att skatteintäkterna ökar i takt med den lokala handeln. Att antalet arbetstillfällen blir fler. Vilket skapar mer skatteintäkter. Du kan säkert förstå det. Det är de pengarna som betalar dina barns skolgång, omsorgen och att det planteras blommor i en park nära dig.  Att de långa transporterna minskar. Känslan av att klämma och känna på en produkt. Alla möten med människor. Beslutet är ditt. Men ingen puls utan din.

”Ingen Puls utan din” är en nationell upplysningskampanj som belyser vikten av individens närvaro i stadskärnan. Över 40 städer runt om i Sverige står bakom kampanjen, däribland Södertälje.