Ingen Puls Utan Din

Stadskärnor i förändring kräver gemensamma krafttag

Vem vill inte ha en stadskärna som sjuder av liv och rörelse, butiker, caféer, restauranger, hotell, salonger och kultur? Ett levande centrum som inte bara ger mer skatteintäkter utan också fler arbetstillfällen, ökad trygghet och livskvalitet. Det är just detta som 46 städer runt om i landet vill lyfta fram i en ny upplysningskampanj. 

”Ingen puls utan din” är ett nationellt initiativ för att belysa vikten av människor i stadskärnan. Det handlar om mer än ett trevligt centrum, inte minst om finansiering av viktiga samhällsfunktioner.

Kampanjen lyfter också fram det hållbara i att handla lokalt.


Tips. Stötta lokal handel genom att ge Södertäljekortet – presenten som alltid blir rätt


Öppet brev till näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson

Städerna fokuserar på hur konsumenternas val påverkar viktiga samhällsfunktioner. Syftet är att skapa nyfikenhet och debatt, bland annat genom annonser med rubriker som ”Beställ in en dagens, få bättre sjukvård”, ”Köp en tröja, få fler behöriga lärare” och ”Gå på konsert, få bättre bibliotek”.

Vi har också skrivit ett öppet brev till Karl-Petter Thorwaldsson, landets näringsminister för att lyfta frågorna på nationell nivå – exempelvis utse ett ansvarigt statsråd och utreda samt säkerställa stadskärnans betydelse för hållbar tillväxt och välfärd

Pulshöjande statistik

 • Visste du att 20 procent av alla svenska momsintäkter från butiker, restauranger, caféer, hotell och andra verksamheter genereras av företag som verkar i våra stadskärnor? (Källa: WSP)
   
 • Visste du att Sveriges stadskärnor omsätter 220 miljarder kronor, vilket innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg.
   
 • Visste du att de som arbetar i stadskärnan representerar 12 procent av landets inkomstskatter. Det motsvarar cirka 85 miljarder kronor.
   
 • Visste du att utöver intäkter bidrar ökade flöden i centrum även till trygghet i det offentliga rummet.
   
 • Visste du att verksamheter i stadskärnan ger ett positivt tillskott även när hänsyn tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från hushållens konsumtion.

”Ingen puls utan din” är del två av ett nationellt initiativ för att belysa vikten av levande stadskärnor. 46 städer runt om i Sverige står bakom uppropet.

Exempel från kampanjen