Medlemsmöte 16 Mars 2021

Tack till alla som deltog!

Vi träffades över Teams, där vi presenterade planer, kampanjer och aktiviteter för året.

Du kan nu se allt material i efterhand.

På agendan:

 • Årets Stadskärna 2023, QM-ansökan
 • Hemkörning med Early Bird
 • Kampanjer & Marknadsföring
 • Upplevelser på stan
 • Öppettider
 • Vägen framåt

Utöver det som rymdes på agendan arbetar vi också med bland annat:

 • Fokusområdet “Rent, Snyggt och Tryggt” som haft stor framgång med förbättringsåtgärder som belysning, skräprensning och mer.
 • Vi utvecklas gentemot kontorsföretag för att även representera dessa med gemensam röst.
 • Gemensamt skyltprogram för en attraktivare upplevelse för centrumbesökarna
 • Uppstart av en etableringsstrategi för stadskärnan
 • Utveckling av hemsidan och app
 • Utvecklar samarbeten och ökar medlemsantalet bland verksamheter och fastighetsägare
 • Löpande marknadsföring av stadskärnan i olika kanaler

Har du frågor kring något? Välkommen att kontakta oss.

Nedan kan du också se videoinspelningen från mötet. Vi ser fram emot att träffas nästa gång!