Mer rökfritt i City

Den 1:a Juli trädde en helt ny lag i kraft. Då blev det förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser. Det gäller även e e-cigaretter.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Exempel på nya rökfria platser:
• Busshållplatser, tågperronger och taxizoner 
• Uteserveringar 
• Evenemang, som konserter, utebio-visningar, marknader osv
• Lekplatser
• Inom 3 meter från entréer till lokaler som är allmänt tillgängliga, t.ex. butiker, restauranger, gallerior, osv.

Gågatan i Södertälje City har numera en större andel rökfria zoner (grönmarkerat) – du som vill röka kan göra det i mitten av gatan där det också finns askkoppar att fimpa i. Om du är osäker på var du kan röka så är det lättast att söka upp en askkopp.

Mer information om den nya tobakslagen finns på Södertälje Kommuns hemsida: www.sodertalje.se/tobakslagen