Biograf till Södertälje City

Sveriges största bioduk planeras att byggas i Södertälje! Med ett för staden klassiskt namn – Roxy ?

I norra stadskärnan planeras det byggas en biograf med en biljetthall i bottenvåningen mot Storgatan samt en inglasad restaurang under Turingebron, med uteservering mot Turingelunden.

Förutom biograf och restaurang innehåller byggnaden kontor samt ett parkeringshus med över 300 platser, främst för besökande till Södertälje city.

Processen är i ett mycket tidigt skede, detta är ett första förslag som kommer att omarbetas under processens gång. Byggnaden förväntas stå klar någon gång mellan år 2024-2026.

Bilder och info från Södertälje Kommuns hemsidaklicka här för att läsa mer där

Biograf Roxy