Medlem i Södertälje City

– Var med och forma morgondagens stadskärna! 

Södertälje City är en förening bestående av handlare, fastighetsägare, kommun och andra företagare i Södertäljes stadskärna. Föreningens uppdrag är att aktivt öka attraktionskraften i Södertälje, fungera som bollplank åt handlarna/företagarna, föra löpande dialog med kommun och näringsliv samt arbeta för en levande stadskärna.

Vi gör det bland annat genom aktivt arbete för att öka trivsel, trygghet och tillgänglighet. Vi ser också till att ha löpande kontakt med våra medlemmar för att informera om nyheter och vad som händer. Vi anordnar konserter, evenemang och aktiviteter för att Södertälje ska vara en rolig plats att besöka. En mötesplats med bra utbud som erbjuder mångfald och puls.

Ju fler vi är – desto starkare blir vi!

Medlemmarna i föreningen är de som ger oss möjlighet att påverka stadskärnans utveckling. Ju fler vi är desto mer kan vi öka vår kraft och möjlighet att ta tillvara på den potential som Södertälje City har. Vi behöver även möta den ökande konkurrensen från andra handelsplatser i regionen. Om vi näringsidkare står enade, är vi en kraft att räkna med.
Bli medlem du också!  

Finansiering

Södertälje City är en icke-vinstdrivande organisation. Allt överskott som verksamheten genererar återinvesteras direkt i stadskärnan. Södertälje City finansieras av fastighetsägarna Stadsrum, Nyfosa, Telge Fastigheter, Södertälje Solen AB, Real Value Management, HSB Södertälje, Södertälje kommun och våra medlemmar. Övrig finansiering sker genom intäkter från externa uppdrag och sponsorer. Dessa externa uppdrag görs alltid i enighet med vår strävan att främja stadskärnan och dess utveckling.

Vad kostar det att vara med i Södertälje City?

Grundläggande medlemsavgift är 200 kr/år
Det fasta marknadsbidraget är 3 000 kr/år
Därefter tillkommer ett rörligt marknadsbidrag baserat på säljyta för kunder, enligt följande:      
A-läge 30 kr/kvm/år
B-läge 20 kr/kvm/år
C-läge 10 kr/kvm/år
Om ingen butiksyta finns ligger det fasta marknadsbidraget istället på 6 000kr/år
Maxavgiften för medlemmar är 15 200 kr/år.

Vad ingår i medlemskapet?

 • Marknadsföring av Södertälje City för att locka besökare, där vi också kan lyfta din verksamhet
 • Bästa synbarhet på vår hemsida och sociala medier
 • Nyhetsbrev och smartphone-app med aktuell info
 • Fritt deltagande i Södertälje Citys evenemang
 • Rabatterad annonsering i LT & SP
 • Gör din röst hörd och påverka utvecklingen i stadskärnan
 • Arbete för ökad renhållning och trygghet.
 • Möjlighet att ta emot Södertäljes populära presentkort

Nyfiken på mer om hur du kan bli en del av Södertälje City?


Historik

 • 1998 startade handlarna Södertälje Centrumförening. Därefter drevs föreningen i mindre skala fram till år 2000 då Bengt “Spider” Jansson konsulterades som centrumledare för att möta den ökande konkurrensen inom handeln.
 • 2007 slutade Bengt “Spider” Jansson som centrumledare vilket gjorde att 2008 blev ett mellanår, då fanns varken någon centrumledare eller aktiv styrelse.
 • 2009 nystartade Centrumföreningen med Lena Schulte som centrumledare.
 • 2016 började en omstrukturering av organisationen under namnet Södertälje City i Samverkan, där samarbetet mellan stadskärnans aktörer förstärktes.
 • 2017 var Nina Dahlström centrumchef.
 • 2018 blev Aljoša Lagumdžija ny centrumchef.
 • 2019 profilerade centrumföreningen om till Södertälje City. Ny grafisk profil och app för medlemmar togs fram. Ny mobilanpassad hemsida presenterades för att ge stadskärnan och utbudet en stark digital närvaro.

Idag är vi över 100 aktiva medlemmar och har en organisation bestående av tre fasta medarbetare.

Tillsammans är vi starka!