Samråd för Marenplan

Det nya gestaltningsförslaget, Marenplan, Topia

Tyck till du också – nu ska det bli riktigt fint!

Marenplan och “McDonaldshuset” har vi många fina minnen av. Det finns storslagna planer på att bygga om till en vacker och välkomnande miljö komplett med hotell och restaurang i stans bästa läge, vid vattnet i Inre Maren.

Nu finns förslag på ny detaljplan ute. Det gäller Fastigheten Tellus 5 som är namnet på den plats där McDonaldshuset ligger idag, där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell.

Marenplan och Ekdalsgatan föreslås också rustas upp med ny beläggning, kajpromenad och belysning. Området ska inbjuda till folkliv och bli en attraktiv mötesplats.

Detaljplanen är ute på samråd till 15 januari 2021. Det innebär att alla har möjlighet att tycka till!
Vad tycker du om förslagen? Och hur kan man förbättra dem?

Läs mer om detaljplanen och lämna dina synpunkter på kommunens hemsida:
Södertälje Kommun: Detaljplan för del av Tellus 5

Det nya planförslaget, vy från östra delen av kajområdet, Fojab
Det nya planförslaget, vy från Inre Maren, Fojab