Södertälje Citys VD i styrelsen för Sveriges Centrum- och Platsutvecklare

Aljoša Lagumdžija, VD för Södertälje City, tar nu också plats i styrelsen för riksorganisationen Sveriges Centrum- och Platsutvecklare.

Organisationen är det ledande personliga branschnätverket för yrkeskåren inom centrum- och platsutveckling.

“Jag känner mig väldigt hedrad och ärad över att bli invald till Sveriges Centrum- och Platsutvecklares styrelse – och det är kul att Södertälje också tar plats och blir representerat i det här nationella sammanhanget. Nu ser jag fram emot ett spännande uppdrag och att vara en del av det härliga teamet i organisationen.”
– Aljoša Lagumdžija, VD, Södertälje City

Som riksorganisation verkar Sveriges Centrum- och Platsutvecklare nationellt, regionalt och lokalt i Sverige.

De arbetar bland annat med utbildningar, arrangerar seminarier, föreläsningar, studiebesök och driver nätverk. Mer info finns på organisationens webb, sverigescentrumutvecklare.se