Så äger vi platsen – Science Week 2021

Södertälje City presenterade 3 intressanta seminarier under årets Science Week, fredagen den 5 februari 2021.

Fokus ligger på stadsliv, framtiden i Södertälje och hur fastighetsägare bäst kan samverka.

Alla presentationer finns nu tillgängliga att se gratis.

Stadslivet kommer tillbaka

Helena Olsson, Fastighetsägarna

Vad händer med stadslivet och vad behöver fastighetsägare och stadens övriga intressenter fokusera på för en positiv utveckling?

Framtidens Stadskärna: Södertälje City

Stina Norrbom, huvudprojektledare på Stadsbyggnadskontoret

Aljosa Lagumdzija, centrumchef på Södertälje City

Staden växer! Se vilka byggprojekt och nya mötesplatser som är på gång, och hur vi utvecklas till en destination

Vi berättar också om Södertälje Citys planer för 2021

Hur bygger vi strategiskt en attraktiv stadskärna tillsammans?

Marlene Hassel, BID Manager Svenska stadskärnor och ordförande i Sveriges Centrumutvecklare.

Hur får vi en gemensam vision och målbild?

I seminariet ser du hur samverkansmodellen ser ut som leder till framgångsrika och attraktiva stadskärnor.


Science Week 3-5 februari, skapar delaktighet för hållbara samhällen och arrangerar ett 80-tal digitala seminarier, panelsamtal och workshops med aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor.
scienceweek.se

#ScienceWeek2021 #SödertäljeCity