CASE STUDY 2

Marenplan – Södertäljes nya vardagsrum vid vattnet

Marenplan är ett öppet torg vid vattnet som länge varit en favorit för många Södertäljebor, men under många år har platsen tyvärr inte kunnat nyttjas till sin fulla potential. En garageinfart och byggnad som saknat hyresgäst sedan 2017 blockerade en av stadens annars mest attraktiva tomter. Platsen kändes avsides trots det vackra läget.

Själva torget drabbades också av sättningsskador. Man såg en risk att Marenplan skulle sjunka om platsen fortsatte användas för evenemang såsom konserter, och staden förlorade därmed sitt finaste scenläge. Södertälje kommun och Södertälje City har trots detta samverkat för att hitta lösningar för tillfälliga event som kan anordnas på säkra sätt, såsom utebio och go-kart-event, men i grund och botten behövdes permanenta förbättringsåtgärder.

2018 köpte Stadsrum Fastigheter tomten med byggnaden och garageinfarten och nyheten spreds snabbt i Södertälje: Ett nytt, multifunktionellt hotell planerades. Med 7 restauranger, takterrass, evenemangscentrum och handel. Invigning 2025.

”Det ska vara ett landmärke”

– Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum Fastigheter, gjorde visionen tydlig.

I samband med Stadsrums lansering av hotell-ambitionerna inledde också kommunen arbetet med att rusta upp torget och säkerställa att platsen blir optimalt fungerande och inbjudande för en lång tid framöver. Liksom hotellplanerna gick Marenplansframtid ut på samråd där Södertälje City och flera av stadens nyckelintressenter kom med viktiga inspel kring exempelvis utformning med tanke på framtida event, trygghet, tillgänglighet etcetera.

Resultatet är en laga kraft-vunnen detaljplan som innebär enorma framsteg för Södertäljes vackraste plats, med sittplatser, grönområden, ytor för lekande barn, välplanerad eldragning för event/aktiviteter, nya platser för flertalet uteserveringar och en prioriterad tillgänglighet för gående och cyklister. Platsen blir anpassningsbar så att Marenplan både har välkomnande innehåll året runt, men detta kan också enkelt göra plats för en stor scen och därmed återuppstår hjärtat i stadens större evenemang.

 FAKTARUTA CASE STUDY 2

 Samverkanspartners

Stadsrum Fastigheter, Södertälje kommun, Telge Bostäder, Södertälje City med flera samrådssvaranden och intressenter.

 Resultat (färdigställs 2023–2025, är beställt och finansierat)

  • 164 nya hotellrum
  • 7 nya restauranger (kontrakterade 2022)
  • Takterrass med skybar och restaurang
  • Evenemangscentrum och uteserveringar i gatuplan
  • Bowling
  • Marenplan får fler sittplatser, fler träd och grönska, samt ny belysning.
  • Den öppna ytan nedanför Marentrappan behålls för att fortsatt kunna användas för konserter och evenemang
  • En vattenspegel som belyses kvällstid placeras nedanför Marentrappan. Denna yta kan anpassas för att under vintern plogas på eller ställa en scen på.
  • Ny kajbeläggning. Kajen byts ut och trappar ner mot vattnet, vilket skapar ytterligare sittplatser runt hela inre Maren.
  • Mörk gränd öppnas upp med mer belysning från hotellets glasade väggar som gör platsen tryggare och mer inbjudande