Integritetspolicy

Södertälje City Ekonomisk Förening

Senast uppdaterad 25 oktober, 2019

Inledning

Södertälje City Ek För (org.nr 769603-4094) är en fristående ekonomisk förening i Södertäljes stadskärna. Vår hemsida är www.sodertaljecity.se och vi finns även på flera sociala medier. Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter i Södertälje City Ekonomisk Förening (nedan kallad “Södertälje City”)

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara  personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar in information som hjälper oss att förse dig med informationsutskick, offerter, marknadsföring, förfrågningar och andra typer av utskick samt för att kunna tillhandahålla, utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Dessutom behöver vi personuppgifter för att kunna hantera exempelvis deltagande i enkäter, tävlingar, rekryteringar och event.

Vanligtvis för privatpersoner lagrar vi endast namn och kontaktuppgift, men i vissa fall även adress- och telefon- och andra personuppgifter. Vid tecknande av avtal ska även person- eller organisationsnummer ingå. Vi har en rättslig förpliktelse att lagra personuppgifter för att kunna hantera bokningar, köp och andra former av avtal.

Södertälje City lagrar också uppgifter för de företag som är medlemmar i föreningen eller på annat sätt samverkar med oss, och därmed namn- och kontaktuppgifter till personer på dessa företag för medlemsförteckning och -aktiviteter samt myndighetskrav, kontakt och informationsutskick.

Cookie-filer

Information om hur du använt en webbsida och sociala medier insamlas genom cookies. När du surfar på webbplatsen kan cookies placeras på din enhet (t.ex. dator, telefon eller surfplatta), och du kan närsomhelst välja att sluta lagra och/eller radera alla cookies.

En cookie är en liten textfil som innehåller information om din navigering, och vars huvudsakliga syfte är att förbättra hur innehåll kan visas och göra det möjligt skapa en mer personligt anpassad upplevelse, som t.ex. visande av relevant marknadsföring. Cookies kan vara sessionscookies som raderas automatiskt när webbläsaren stängs, eller permanenta cookies. Om du inte vill att cookies sparas på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan det påverka funktionaliteten på webbsidor.

Analys

Vi använder Google Analytics och Facebook Pixel för att bättre förstå våra besökares beteende och förbättra vårt innehåll.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll, t.ex. videoklipp, bilder, kartor och artiklar. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Behandling av personuppgifter via sociala medier

Om du besöker oss på någon plattform för social media såsom t.ex. Facebook, Instagram eller LinkedIn och du interagerar på den, kommer både det relevanta sociala media-bolaget och Södertälje City att behandla dina personuppgifter. Den personliga information som samlas in av Södertälje City och det relevanta sociala media-bolaget fungerar som ett verktyg för att bättre förstå våra besökare och skapa en bättre upplevelse.

Personuppgifterna som samlas in via sociala medier kan användas för marknadsföringsändamål via det relevanta sociala mediets plattform, vilket optimerar användarupplevelsen genom att visa relevanta produkter och intressant innehåll. Några av de uppgifter som kan användas för att personifiera marknadsföring mot dig är interaktioner på sociala medier och inlägg, online-reaktioner, vänner på det relevanta sociala mediets plattform och online-beteende.
Både Södertälje City och det relevanta sociala media-bolaget är i denna situation personuppgiftsansvarig. Det innebär att det finns ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan det relevanta sociala media-bolaget och Södertälje City. Observera att för att utöva dina rättigheter avseende innehåll på social media måste du kontakta det relevanta sociala media-bolaget direkt.

Tredjeparter

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att samla in uppgifter t.ex. kopplade till evenemang och för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall tillhandahålla tjänsterna.

Vi använder oss av olika it-tjänster och it-system och i vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vissa system är installerade lokalt hos oss och vissa är molnlösningar, vilket innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och agerar på vårat uppdrag.

Hur länge behåller vi informationen?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, Information som vi använder för olika utskick kommer vi att behålla tills du själv väljer att avsluta prenumerationen, vilket kan ske när som helst. Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Externa länkar

I de fall vi länkar till andra organisationers webbplatser, sociala medier osv. kan vi inte ansvara för hur de hanterar dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, eller fullgöra en rättslig skyldighet, är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du t.ex. anmäler dig till vårt nyhetsbrev, svarar på enkäter eller på andra sätt skickar din information till oss frivilligt.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på nedanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran. Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska vara personligt undertecknad.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifter om dig i vissa fall ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.

Förändringar av integritetspolicyn

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet, och därför kan innehållet i denna integritetspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt den här policyn eller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligt sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Om du vill veta mer

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller i övrigt har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig är Södertälje City Ekonomisk Förening, org.nr 769603-4094.

Kontakta oss via e-post: info@sodertaljecity.se eller vanlig post: Södertälje City, Storgatan 4, 151 71 Södertälje