Om oss

Södertälje City är en förening och samverkansplattform bestående av näringsidkare, fastighetsägare, kommun och många andra företagare.

Vårt uppdrag är att aktivt öka platsens attraktionskraft, fungera som bollplank åt näringsidkarna/företagarna, föra löpande dialog med kommun och näringsliv för att ständigt utveckla och öka tillgängligheten samt arbeta för en levande stadskärna.

Vi har nära kontakt med våra medlemmar och informerar om nyheter med mera. Vi anordnar konserter, evenemang och aktiviteter för att Södertälje ska vara en rolig plats att besöka. En mötesplats med bra utbud som erbjuder mångfald och puls.


Snabblänkar till rubrikerna på denna sida:

Vår Vision

”Södertälje, staden med en stadskärna i toppklass som är den självklara mötesplatsen för alla, och som erbjuder mångfald och puls hela dygnet.”

Visionen är ambitiös och utgör en plattform för såväl det operativa, som det strategiska arbetet i organisationen Södertälje City. För att visionen för stadskärnan ska bli verklighet är en väl fungerande och långsiktig samverkan mellan stadskärnans nyckelintressenter, Södertälje kommun, fastighetsägare och näringsidkare, en avgörande förutsättning.  

Vår Målbild

– en vandring genom framtidens stadskärna

Södertälje City ska vara en plats som sjuder av liv, dagtid såväl som kvällstid.  

Utbudet av restauranger med kvällsöppet är stort och varierande, och här finns allt från enklare bistroer och pubar till trendiga takrestauranger 

Shoppingen är inspirerande och de största klädkedjorna trängs med unika och trendiga mindre butiker. Verksamheter har kvällsöppet.  

Stadskärnan är en plats för hela familjen, det finns lekplatser och gröna områden som är rena och vackra. Besökare finner stadskärnan spännande och värd en resa, och information om stadens utbud av upplevelser är lättillgängligt, både digitalt och när man är på plats i staden.  

Stadskärnan är en ren, trygg och händelserik plats att vistas på.  

I stadskärnan finns gott om synliga kulturella inslag. Här ordnar föreningar roliga aktiviteter och det finns gott om offentlig konst och olika musikevenemang året om.  

Medborgarna känner stolthet över sin stad och håller den ren. I stadskärnan finns innovativ och spännande belysning som sätter människornas behov i fokus och som skapar en trygghetskänsla. Här kan unga som gamla, kvinnor som män känna sig trygga oavsett tid på dygnet. 

Vår Historia

 • 1998 startade handlarna Södertälje Centrumförening. Därefter drevs föreningen i mindre skala fram till år 2000 då Bengt “Spider” Jansson konsulterades som centrumledare för att möta den ökande konkurrensen inom handeln.
 • 2007 slutade Bengt “Spider” Jansson som centrumledare vilket gjorde att 2008 blev ett mellanår, då fanns varken någon centrumledare eller aktiv styrelse.
 • 2009 nystartade Centrumföreningen med Lena Schulte som centrumledare.
 • 2015 startade samverkansprojektet “Södertälje City i Samverkan” där Centrumföreningen blev en plattform för partnersamverkan mellan näringsidkarna, fastighetsägarna och kommunen i stadskärnan. Ambitionen var att Södertälje ska bli det självklara valet för de som vill flytta till Mälardalsregionen, företagare, besökare och studenter, men även för de som redan bor i staden, näringsidkare och fastighetsägarna. Samverkansplattformen jobbar strategiskt med utvecklingen av stadskärnan där vi tillsammans genomför en mängd små och stora insatser för att utveckla vår stad.
 • 2017 var Nina Dahlström centrumchef.
 • 2018 blev Aljoša Lagumdžija ny centrumchef.
 • 2019 profilerade centrumföreningen helt om till Södertälje City för att bättre spegla det nya, större uppdraget. Ny grafisk profil och app för medlemmar togs fram. Ny mobilanpassad hemsida presenterades för att ge stadskärnan och utbudet en stark digital närvaro.

Våra Fokusområden


Organisation
För att uppnå visionen. Södertälje City har långsiktiga planer för framtidens stadskärna och vi bjuder in alla att vara med och påverka. Med engagerade medlemmar får vi ett kraftfullt 
genomslag. 


Attraktiv Stadsmiljö
För en attraktivare stadskärna. Allt från Södertäljes julbelysning till fritt Wifi i centrum. Föreningen samverkar kring byggplaner, processer osv och håller medlemmarna informerade om projekt, för att skapa engagemang och delaktighet. 


Årets Stadskärna 2023 
För framgång genom samverkan. Vi arbetar strategiskt för att bli “Årets Stadskärna” 2023, en utmärkelse som hyllar mätbara framsteg och nya samarbetsformer för en positiv utveckling i city. Se Videon – Röster från kommun och näringsliv enas i målet “Årets Stadskärna” 


Rent, Snyggt och Tryggt 
För en välkomnande känsla och stolthet. Organisationen samverkar för att utveckla trygghet, renhållning och värdskap i city. Kampanjer och cityvandringar genomförs där vi samlar stadskärnans nyckelpersoner och förbättrar den fysiska miljön. 


Puls 24/7 
För en levande stadskärna dag- och kvällstid. Evenemang, kampanjer och mer diskuteras. Målet är att attrahera fler besökare genom välkomnande mötesplatser och bra image, och att främja handeln i hela stadskärnan. 


Evenemang 
För en händelserik stadskärna som bjuder in och inkluderar en bred publik, där alla kan känna sig representerade och delaktiga i det roliga som händer. En lockande kraft som tydligt signalerar ett pulserande och livligt city. 

Arbetsgrupper & Utskott

 • Arbetsutskottet – arbetar med långsiktiga strategier och kommunikation 
 • Trygghetsutskottet – arbetar med att stadskärnan ska vara ren, snygg och trygg 
 • Fastighetsägarutskottet – arbetar med planer och projekt , ombyggnationer och tillgänglighet 
 • Puls 24/7 utskottet – arbetar med att öka den lokala köpkraften, marknadsföring och events 
 • Politiska processledningsgruppen – får underlag och rapport kring arbetet i stadskärnan 
 • Julbelysningsgruppen – tillfälliga dekorationer och belysning i stadskärnan 
 • Projektledargruppen (Samhällsbyggnadskontoret) – projekt och ombyggnationer i stadskärnan 

Finansiering

Södertälje City är en icke-vinstdrivande organisation. Allt överskott som verksamheten genererar återinvesteras direkt i stadskärnan. Södertälje City finansieras av fastighetsägarna Stadsrum, Nyfosa, Telge Fastigheter, Södertälje Solen AB, Real Value Management, HSB Södertälje, Södertälje kommun och våra medlemmar. Övrig finansiering sker genom intäkter från externa uppdrag och sponsorer. Dessa externa uppdrag görs alltid i enighet med vår strävan att främja stadskärnan och dess utveckling.

Södertälje Citys Styrelse

Ordinarie Ledamöter:

Tomas Björck, Björcks Resor (Ordförande)
08-552 45 258
tomas@bjorcks.se

Sissi Nobel, Scandic Hotels (Vice Ordförande)
sissi.nobel@scandichotels.com

Andreas Ersson, Fastighetsbyrån (Vice Ordförande)
andreas.ersson@fastighetsbyran.se

Emil Sjölund, Real Value Management
emil@realvm.se

Johan Strömwall, SBBK
johan.stromwall@sbbk.se

Krister Mellström, Telge Fastigheter
krister.mellstrom@telge.se

Jens Halvarsson, Stadsrum Fastigheter 
jens.halvarsson@stadsrumfastigheter.se

Robert Kingfors, Södertälje Science Park  
robert.kingfors@sscp.se

Anna Forsgren, Lindex
anna.forsgren@lindex.com

Suppleanter:

Yildiz Sharro, Åhlens Outlet
yildiz.sharro@ahlensoutlet.se

Adjungerande:

Stefan Hollmark, Södertälje kommun
stefan.hollmark@sodertalje.se

Andreas Klingström, Södertälje Kommun
andreas.klingstrom@sodertalje.se

Jonas Karlsson, Södertälje kommun
jonas.karlsson@sodertalje.se

Robil Haidari, Södertälje kommun
robil.haidari@sodertalje.se

Dikran Masso, Telge Fastigheter
dikran.masso@telge.se