CASE STUDY 3

Ny belysning på Gågatan

Med tanke på utmaningarna kring kriminalitet och de otrygga miljöer staden upplevt, har stort fokus kring förbättringar av utemiljöerna legat på förbättrad belysningen i staden.

Som resultat av en cityvandring där smutsig och trasig belysning på Storgatan noterades, byttes så småningom alla lampor ut och armaturer fräschades upp längs hela gågatan.

Insatsen var efterlängtad men hade tidigare stött på förhinder eftersom armaturerna var av kulturhistoriskt värde och projektet ansågs både svårt och dyrt att genomföra, men vi lyckades äntligen överkomma utmaningarna tack vare:

  • God kommunikation och ömsesidig förståelse
  • Gemensam ansträngning av såväl politiker som tjänstemän inom kommunen
  • Positiv påtryckning från Södertälje City samt fastighetsägare och verksamheter i stadskärnan

Idag lyser vackra, hela och rena lampor upp ett av stadens viktigaste gångstråk. Armaturen har kunnat behålla sitt ursprungliga uttryck och det kulturella värdet har bestått.

 FAKTARUTA CASE-STUDY 3

 Samverkanspartners

Södertälje kommun, Södertälje City, Stadsrum Fastigheter, Telge Fastigheter

 Resultat

  • 184 lampglober av kulturhistoriskt värde ersattes, med det kulturella värdet intakt. Alla armaturer fräschades upp och stråket blev både vackrare och tryggare.