CASE STUDY 4

Utveckling av Stora Torget

Stora Torget är en viktig knutpunkt. Denna centrala plats som tidigare var en händelsefattig, lite öde och otrygg plats med få verksamheter har nu fått en renässans!

Förslag till utveckling av platsen presenterades av Södertälje City för kommunens tekniska nämnd 2019. Förslaget togs mycket väl emot och redan 2020 planerade, bekostade och genomförde kommunen en rad förbättringar. Ny fast möblering installerades, liksom nya cykelställ, ny belysning och flertalet blomsterplanteringar. Även flyttbar möblering placerades ut med bänkbord för att kunna avnjuta medhavd matsäck eller en måltid från någon av stadens foodtrucks eller restauranger. Dessa möbler flyttas till andra platser i centrum om Stora Torget används för aktivitet.

Sommaren 2021 öppnades de första uteserveringarna och Stora Torget har förvandlats till en attraktiv plats för större evenemang, konserter, torghandel, och utebio. Stadens hjärta – mitt emellan de norra och södra stadsdelarna – pulserar nu av liv och rörelse långt in på sommarkvällarna.

Nästa steg: De olika delarna av stadskärnan kommer under nästa år kopplas samman genom ett vackert cykel- och gångstråk, där gröna mötesplatser varvas med ett utbud av butiker, restauranger, mysiga fik och flera uteserveringar.

 FAKTARUTA CASE STUDY 4

 Samverkanspartners

Södertälje kommun, Södertälje City, Restaurangnäringen

 Resultat

  • 2 helt nybyggda uteserveringar har gjort Stora Torget till en livfull plats
  • 6 nya bänkar har installerats på torget
  • Nya planteringar sommartid
  • Formgivna och flyttbara bord + bänkar inbjuder till picknick eller Take Away-lunch
  • 2 vigda platser åt foodtrucks