CASE STUDY 5

Kanaltorget, Köpmangatan och Orionkullen

Platsen var tidigare belastad med biltrafik och garageinfart som störde gångtrafiken. Området var slitet och mörkt trots sitt fantastiska läge intill kanalen. Första steget i att göra det mer tillgänglig för folkliv, serveringar och gångstråk var att flytta garageinfarten till en annan gata och skapa en tunnelnedfart därifrån. Över tunneln har nya mötesplatsen Kanaltorget byggts. Den nya och fräscha platsen knyter samman gågatan i centrum med kanalen så att ett naturligt stråk mellan dessa platser skapas. I mitten av torget finns terrasser i olika sektioner som omges av träd, sittplatser och ett vattenspel bland körsbärsträd och humlebok.

Den intilliggande Köpmangatan har byggts om till en handelsgata med enbart busstrafik, samt bättre gång- och cykelstråk utan biltrafik. Längs sidorna av torget kan man passera till fots eller med cykel, och här är det nu mer upplyst.

Nya bostäder skapar större underlag för service och fler butiker. Stadskärnan har fått en ny entré med en tydligare koppling mot kanalen och med större möjlighet att njuta av vattnet från fler platser än tidigare.

Södertälje City är numera en viktig och självklar remissinstans för alla större byggprojekt i stadskärnan och var så även för det här projektet. Som exempel kan nämnas att Södertälje City säkerställde att stadens nya mötesplats, Kanaltorget, utformades på ett sätt som möjliggör musik- och kulturevenemang på platsen, både vad gäller tillgång på el och vatten, sittplatser och gröna oaser.

 FAKTARUTA CASE STUDY 5

 Samverkanspartners

Södertälje kommun, Södertälje City, Fastighetsbolaget ByggVesta

 Resultat

  • 67 nya hyresrätter
  • Ny infart till Kringlan-garaget som inte stör gång- och cykelstråk
  • Köpmangatan har fått ny belysning och känns inte längre som en baksida i stan.
  • 3 nya restauranger
  • 3 nya verksamheter inom service och tjänster
  • Ny mötesplats på Kanaltorget med sittplatser, planteringar och stämningsljus
  • Elbils-hyrpool i byggnaden