CASE STUDY 7

Vinterbelysningen

Cityvandringarna under vintern identifierade snabbt flera mörka områden i behov av ökat ljus och trygghet. Med vinterbelysningen i Södertälje kunde vi ta fasta på det på bästa möjliga sätt.

Vinterbelysningsprogrammet är ett av de mest uppskattade inslagen i stadskärnan under det mörkare halvåret. Det är ett samfinansierat projekt där fastighetsägare, kommun och Södertälje City skapar en magisk stämning i staden genom effektfull ljussättning.

Arbetsgruppen för Vinterbelysningen består av leverantörer, montörer, elektriker samt projektledare från kommunen och Södertälje City som arbetar strategiskt, långsiktigt och operativt med att utveckla ljussättningen. Fokus för arbetet, som är beskrivet i parternas gemensamma Viljeinriktning 2022–2025, är att belysningen ska förstärka stråket mellan Science Park i norr till Centralstationen i den södra delen av staden, öka trygghetskänslan, få flöden på tvärgator och skapa en stämningsfull atmosfär i stadskärnan.

Vinterbelysningen ska vara lekfull, vacker, innovativ och värt ett extra besök i staden. Södertälje City paketerar den och marknadsför som Ljuspromenad i Södertälje.

 FAKTARUTA CASE STUDY 7

 Samverkanspartners

Södertälje kommun, Södertälje City, Telge Fastigheter, Telge Bostäder, Solen AB, Nyfosa, Tellus Fastigheter, Tom Tits Experiment

 Resultat

  • 2017 – 1 nytt område i stan upplyst
  • 2019 – 3 nya områden i stan upplysta
  • 2020 – 3 nya områden i stan upplysta
  • 2021 – 4 nya områden i stan upplysta
  • 2022 – 6 nya områden i stan upplysta