Södertälje Citys Årsstämma 2023

Hej Medlem!

På denna sida samlar vi allt inför årsstämman som hålls torsdag 27 april kl 07:45-09:30 på hotell Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15 i Södertälje. Kom gärna i god tid.

Under stämman hålls en andra påföljande omröstning kring antagandet av nya stadgar för föreningen, för att bättre möta kommunens krav och organisationens ändamål.

07:45 – Välkommen / Registrering
08:00 – Dagordning

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ditt namn och företag via e-post till info@sodertaljecity.se

Vi behöver din anmälan senast tisdag 25 april.

Kalenderinbjudan skickas efter att du anmält dig.

Omröstningar

Varje medlemsföretag har 1 egen rösträtt.

Om du som medlem inte själv har möjlighet att närvara vid stämman kan du utse en fullmaktstagare som representerar dig vid omröstningar.

Fullmaktstagaren kan vara en annan medlem som då röstar både för sig själv och fullmaktsgivaren. En fullmaktstagare kan agera ombud åt max 1 annan medlem.

Dokument inför årsmötet:

Stadgar

Ekonomi

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?
Välkommen till vår kontaktsida.