Elskåp i Södertälje Centrum

Under 2011-2012 målades ett dussintal elskåp i centrum. Har du sett alla?

Med elskåpen ville man göra Södertälje vackrare, roligare och mer attraktivt. Idén kom från planarkitekten Maria Persson som hade varit i Brisbane, Australien, där elskåpen var målade. Förutom att det är fint kunde man också se att målade elskåp minskade klottret i staden.

Projektet drevs 2011 av kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret och Telge nät. 2012 var även föreningen Molto delaktiga.

Hitta elskåpen: De finns utplacerade på vår karta under “Elskåp”

Här visar vi ett urval.

Perfekt fotoläge

Fotar du dig vid konstverken och lägg upp i dina sociala medier, hashtagga #färgpåstan och tagga @sodertaljecity

Sommarens nya inslag:

Färg på Stan

Välkommen till nya spännande upptäckter i centrum