Var med och forma morgondagens stadskärna

Ju fler vi är – desto starkare blir vi

Medlemmarna i föreningen är de som ger oss möjlighet att påverka stadskärnans utveckling. Ju fler vi är desto mer kan vi öka vår kraft och möjlighet att ta tillvara på den potential som Södertälje City har. Vi behöver även möta den ökande konkurrensen från andra handelsplatser i regionen. Om vi näringsidkare står enade, är vi en kraft att räkna med. Bli medlem du också!  

Vad kostar det att vara med i Södertälje City?

Grundläggande medlemsavgift är 200 kr/år
Det fasta marknadsbidraget är 3 000 kr/år
Därefter tillkommer ett rörligt marknadsbidrag baserat på säljyta för kunder, enligt följande:      
A-läge 30 kr/kvm/år
B-läge 20 kr/kvm/år
C-läge 10 kr/kvm/år

Maxavgiften är 15 200 kr/år.

Idag är vi över 100 aktiva medlemmar och har en organisation bestående av tre fasta medarbetare.

Vi kommer gärna till dig och berättar mer om oss, vad medlemskap skulle kosta och tar reda på hur vi kan arbeta för dig på bästa sätt.