Handelns Utveckling i Stadskärnan

31 Jan kl 8:00-10:40 Södertälje City och Destination Södertäljes seminarium under Södertälje Science Week.

Välkommen till en inspirationsdag där vi blickar framåt. Vi tittar på de senaste trenderna, digitaliseringens påverkan på köpmönster och får se färska framgångsexempel.

Stadskärnan som destination och handelsplats står i fokus både för butiker, fastighetsägare och besökare.

Målet med dagen är att presentera en träffsäker nutidsanalys och se vilka kunskaper, erfarenheter och idéer som vi kan ta med i Södertäljes arbete med att anpassa staden till nya trender och möjligheter

Inspirationsföreläsningar:

Stadskärnan ömsar skinn – hur påverkas fastighetsägare?

Nya konsumtionsmönster stöper om handeln. Vilka är framtidens dragare och hur kommer hyresgästmixen se ut? Hur påverkas fastighetsägare och vad krävs för att skapa de levande platser som alla vill ha? Helena berättar ur fastighetsägarperspektiv hur man ska tänka kring nya hyresgäster, effektivisera ytorna och skapa goda affärer. Hur man kan titta på pop up lösningar m.m. för att kunna vara konkurrenskraftig i en förvandling?

Helena Olsson, Chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm


Att skapa en destination

Vi lever i en föränderlig värld där retail genomgår sin största transformation i modern tid. I dag är det mer komplext och mindre förutsägbart vilket gör det svårare att luta sig mot tidigare erfarenheter. Annelie delar med sig av sina spaningar inom retail samt delar erfarenheterna från The Lobby där AMF Fastigheter under drygt 1,5 år testat allt från nya affärsmodeller, korta kontrakt till nya koncept med mycket mer. Bland annat kommer Annelie ge några reflektioner om hur man skapar en destination när retail-spelplanen förändras.

Annelie Gullström, Affärsutvecklingschef, AMF Fastigheter


En handel i ständig förändring

En global konsument, digitalisering och en växande e-handel förändrar handeln. Hur påverkar detta personal, affärsmodeller, den fysiska handeln och våra handelsplatser. Elisabet berättar om trenderna och hur utmaningarna ser ut i städerna samt goda exempel hur man kan utveckla sina verksamheter för att möta nya köp och kundbeteenden

Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert, Stads- och platsutveckling/Besöksnäring, Svensk Handel

Dessutom:

  • Paneldiskussion med företagare och butiker som jobbar med att anpassa sig till trenderna och det nya köpbeteendet. Hur har de ställt om?
  • Kommunen och Södertälje City berättar om arbetet och planerna för en större stadskärna 2020 och framåt.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig! Fyll i formuläret nedan