Livlig satsning på Stora Torget 2020

Foto: Google Maps

Stora Torget ska bli attraktivare och användas till mer än evenemang och torghandel. Redan nu till sommaren 2020 kommer det börja hända saker.

  • Fasta bänkar kommer sättas ut på torgets norra del, längs Jovisgatan. Här kommer man kunna sitta och njuta av sommarsolen. Det blir också nya cykelparkeringar.
  • Det kommer ordnas 1-2 uteserveringar på torget. Vem som ska driva dem är än så länge inte beslutat. Södertälje kommun kommer ha dialog med flera företagare.
  • Torget får flyttbar möblering. Det blir en uteplats med bänkar och stolar där du kan ta med egen mat och fika. Det planeras också för en lekyta här.

Uteplatsen och lekytan ska vara flyttbara för att Stora Torget fortfarande ska kunna användas till sommarens evenemang – och förstås Södertäljefestivalen.

Så här säger Simon Tirkel på Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje Kommun:

“Stora torget är en kulturhistoriskt viktig plats och är stadens hjärta. Vi vill tillföra ännu mer liv och rörelse, och att Stora torget ska bli Södertäljebornas nya vardagsrum i staden”

Vi ser fram emot en rolig sommar på Stora Torget!

Är du intresserad av att driva uteserveringen?

Södertälje kommun ser helst att en aktör tar 200-300 kvm, men man kan också tänka sig att anta två olika aktörer.
Läs mer om hur du kan ansöka (Södertälje Kommuns hemsida)