Mötesplats Södertälje

Kom och testa på basket, futsal, volleyboll, tennis, dans och andra spontanaktiviteter! Alla barn och ungdomar 7-16 år är välkomna helt gratis!

Vecka 24-26 är Mötesplats Södertälje på plats i Södertälje City – på Stora Torget, vilket också är platsen för sommarens turneringar. Läs mer om dem och vilka dagar / tider som gäller på Mötesplats Södertäljes hemsida.

Syftet är att bidra till ökad rörelse, meningsfull fritid samt trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje.

Förutom i City hittar du också Mötesplats Södertälje i stadens kringområden till och med vecka 30. De dyker upp i Ronna, Fornhöjden, Brunnsäng, Blombacka, Hovsjö, Lina, Saltskog/Västergård och Geneta.

Ledare på plats kommer dels vara utbildade feriearbetare, äldre ungdomar som själva är från Södertälje, dels äldre vuxna från de samverkande organisationerna.

Organisationerna i satsningen har samma målsättning – att bidra till ökad rörelse, meningsfull fritid samt trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje.

Schema