Nya Slussholmen blir stadspark vid vatten

Visionsskiss: Södertälje kommun

Slussholmen ska bli en stadspark i Södertälje! Nu finns visionsskisser för gestaltningen av nya Slussholmen – här ska det, förutom en stor park, även finnas lekplats, restaurang, sittplatser vid vattnet och nät att hänga i över vattnet.

Detaljplanen som visar förslag på hur det nya Slussholmen ska se ut i framtiden är under arbete och planeras att gå ut på samråd till hösten. Samråd innebär att du kan läsa förslaget i sin helhet och lämna synpunkter på det, därefter arbetas förslaget om.

Men redan nu har gestaltningsförslaget för just parken på Slussholmen kommit långt. Gestaltningsförslaget visar hur parken kan se ut när detaljplaneförslaget vunnit laga kraft.

Park precis vid vattnet

Efter flertalet dialoger med Södertäljebor om hur det nya Slussholmen ska se ut, har man nu landat i ett nytt förslag. Slussholmen ska bli en ny stadspark i Södertälje, med plats för vila, rekreation och möten för Södertäljebor och besökare. I arbetet med det nya Slussholmen har man arbetat efter fyra större mål:

  • En synliggjord kulturmiljö
  • Platser för alla och särskilt för barn
  • Parkvänliga men bibehållna trafikförutsättningar
  • Ökad vattenkontakt och tillgängliga grönytor

Detta görs på flera sätt. En ny bryggpromenad ska göra att man får en längre sammanhållen promenadsträcka längs vattnet. Nya sittplatser, t.ex. en form av amfiteater med gradänger, gör också att kontakten med vattnet ökar. Oaser med grönska i form av körsbärsträd och perenner föreslås och på Lotsudden kommer det
bli café/restaurangverksamhet.

Slussholmen kommer, när den är färdigbyggd, att bilda ett långt, grönt stråk från parken vid stationsplan, via Borgmästarparken, Slussholmen och till Kusens backe.

Denna nyhet är återrapporterad från Södertälje kommuns nyhetsbrev.

Läs mer: sodertalje.se/slussholmen

Visionsbilder