Södertälje City – Organisationen

Södertälje City (tidigare Södertälje Centrumförening) är en förening och samverkansplattform bestående av näringsidkare, fastighetsägare, kommun och andra företag i Södertäljes stadskärna. 

Uppdraget är att aktivt öka Södertäljes attraktionskraft, fungera som bollplank åt handlarna/företagarna, föra löpande dialog med kommun och näringsliv för att ständigt utveckla och öka tillgängligheten samt arbeta för en levande stadskärna. 
 
Historia: Under år 2015 startade samverkansprojektet ”Södertälje City i Samverkan” där Centrumföreningen blev en plattform för partnersamverkan mellan näringsidkarna, fastighetsägarna och kommunen i stadskärnan. Ambitionen var att Södertälje ska bli det självklara valet för de som vill flytta till Mälardalsregionen, företagare, besökare och studenter, men även för de som redan bor i staden, näringsidkare och fastighetsägarna. Samverkansplattformen jobbar strategiskt med utvecklingen av stadskärnan där vi tillsammans genomför en mängd små och stora insatser för att utveckla vår stad. 2019 profilerade den tidigare centrumföreningen om helt till Södertälje City för att bättre spegla det nya större uppdraget.

Medlemskap
Är du företagare och vill veta mer om hur man blir en del av Södertälje City? Läs mer på:

– Etablering
Är du intresserad av att etablera en verksamhet i stadskärnan? Läs mer på:

Kontakt

För allmänna frågor, kontakta vår info-mail

Vår Vision

”Södertälje, staden med en stadskärna i toppklass som är den självklara mötesplatsen för alla, och som erbjuder mångfald och puls hela dygnet.”

Visionen är ambitiös och utgör en plattform för såväl det operativa, som det strategiska arbetet i organisationen Södertälje City. För att visionen för stadskärnan ska bli verklighet är en väl fungerande och långsiktig samverkan mellan stadskärnans nyckelintressenter, Södertälje kommun, fastighetsägare och näringsidkare, en avgörande förutsättning.  

Vår målbild – en vandring genom framtidens stadskärna

 • Södertälje City ska vara en plats som sjuder av liv, dagtid såväl som kvällstid.  
 • Utbudet av restauranger med kvällsöppet är stort och varierande, och här finns allt från enklare bistroer och pubar till trendiga takrestauranger 
 • Shoppingen är inspirerande och de största klädkedjorna trängs med unika och trendiga mindre butiker. Verksamheter har kvällsöppet.  
 • Stadskärnan är en plats för hela familjen, det finns lekplatser och gröna områden som är rena och vackra. Besökare finner stadskärnan spännande och värd en resa, och information om stadens utbud av upplevelser är lättillgängligt, både digitalt och när man är på plats i staden.  
 • Stadskärnan är en ren, trygg och händelserik plats att vistas på.  
 • I stadskärnan finns gott om synliga kulturella inslag. Här ordnar föreningar roliga aktiviteter och det finns gott om offentlig konst och olika musikevenemang året om.  
 • Medborgarna känner stolthet över sin stad och håller den ren. I stadskärnan finns innovativ och spännande belysning som sätter människornas behov i fokus och som skapar en trygghetskänsla. Här kan unga som gamla, kvinnor som män känna sig trygga oavsett tid på dygnet. 

Fokusområden


Organisation/ strategi 
För att uppnå visionen. Södertälje City har långsiktiga planer för framtidens stadskärna och vi bjuder in alla att vara med och påverka. Med engagerade medlemmar får vi ett kraftfullt 
genomslag. 


Stadsbyggnad 
För en attraktivare stadskärna. Allt från Södertäljes julbelysning till fritt Wifi i centrum. Föreningen samverkar kring byggplaner, processer osv och håller medlemmarna informerade om projekt, för att skapa engagemang och delaktighet. 


Årets Stadskärna 2023 
För framgång genom samverkan. Vi arbetar strategiskt för att bli “Årets Stadskärna” 2023, en utmärkelse som hyllar mätbara framsteg och nya samarbetsformer för en positiv utveckling i city. Se Videon – Röster från kommun och näringsliv enas i målet “Årets Stadskärna” 


Rent, snyggt & tryggt 
För en välkomnande känsla och stolthet. Organisationen samverkar för att utveckla trygghet, renhållning och värdskap i city. Kampanjer och trygghetsvandringar genomförs där vi samlar de inblandade i stadskärnan och åtgärdar problem. 


Puls 24/7 
För en levande stadskärna dag- och kvällstid. Evenemang, kampanjer och mer diskuteras. Målet är att attrahera fler besökare genom välkomnande mötesplatser och bra image, och att främja handeln i hela stadskärnan. 


Evenemang 
För en händelserik stadskärna som bjuder in och inkluderar en bred publik, där alla kan känna sig representerade och delaktiga i det roliga som händer. En lockande kraft som tydligt signalerar ett pulserande och livligt city. 

Arbetsgrupper/utskott

 • Arbetsutskottet – arbetar med långsiktiga strategier och kommunikation 
 • Trygghetsutskottet – arbetar med att stadskärnan ska vara ren, snygg och trygg 
 • Fastighetsägarutskottet – arbetar med planer och projekt , ombyggnationer och tillgänglighet 
 • Puls 24/7 utskottet – arbetar med att öka den lokala köpkraften, marknadsföring och events 
 • Politiska processledningsgruppen – får underlag och rapport kring arbetet i stadskärnan 
 • Julbelysningsgruppen – tillfälliga dekorationer och belysning i stadskärnan 
 • Projektledargruppen (Samhällsbyggnadskontoret) – projekt och ombyggnationer i stadskärnan 

Södertälje Citys Styrelse

Ordförande 
Tomas Björck, Björcks Resor 
08-552 45 258
tomas@bjorcks.se 

Vice ordförande
Rickard Sundbom, Södertälje Kommun 
rickard.sundbom@sodertalje.se 

Ledamöter
Homan Gohari, Södertälje Kommun 
homan.gohari@sodertalje.se 

Aydin Aho, Destination Södertälje. 
aydin.aho@sodertalje.se 

Maria Eilie, Stadsrumfastigheter 
maria.eile@stadsrumfastigheter.se

Emil Sjölund, REAL Value Management 
emil@realvm.se

Nemrud Haffo, Restaurang Barolo 
nemrud.haffo@hotmail.com

Jari Viitala, Coop Konsum 
sodertaljec.bc@coop.se

Märta Jirjis, Kicks 
marta.jirjis@axstores.se 

Suppleanter:
Robil Haidari, Destination Södertälje 
robil.haidari@sodertalje.se

Karl Eriksson, Telge Fastigheter 
Karl.Eriksson@telge.se

Peter Andersson, Swedbank  
peter.a.andersson@swedbank.se