Positivt efter Citys trygghetsvandringar

Under året har brister i den fysiska miljön som t.ex. klotter på fasader, skräpiga områden och trasig belysning åtgärdats med hjälp av arbetsmetoden trygghetsvandringar.  

Södertälje City och Södertälje kommun har ett uttalat delmål, att år 2023 vinna utmärkelsen Årets stadskärna. Ett viktigt steg för att nå målet är att bland annat påvisa tydliga resultat av trygghetsskapande åtgärder över tid i stadskärnan. 

Sedan 2016 har Södertälje Citys trygghetsutskott arbetat med trygghetsfrämjande åtgärder i stadskärnan. För att ytterligare höja ambitionsnivån och sätta fokus på trygghetsfrågorna, beslutade utskottet under hösten 2018, att en ny metod skulle prövas, nämligen trygghetsvandringar. 

Varför genomförs vandringarna?

Det övergripande syftet med trygghetsvandringarna är att identifiera och därefter åtgärda brister i den fysiska miljön, för att öka upplevelsen av trygghet, säger Aljoša Lagumdžija centrumchef på Södertälje City.

Vilka deltar på vandringarna?

-Stadskärnan har delats in i 7 geografiska områden och trygghetsvandringar genomförs i ett fokusområde i taget. Fysiska avvikelser och brister dokumenteras i ord och bild i en åtgärdslista som följs upp med de ansvariga för åtgärden, säger Pia Nelson Önfelt, samordnare Trygghetsutskottet Södertälje city.

-Trygghetsvandringarna genomförs under två tillfällen, ett på dagtid och ett på kvällstid i samma område, så att man ser området ur två olika perspektiv. Varje vandring tar cirka en timme, fortsätter Pia.

Vilka deltar på vandringarna?

Några av aktörerna som deltar på vandringarna är kommunen, polisen, fastighetsägare, näringsidkare och Södertälje City, säger Michael McCarthy, säkerhetssamordnare vid kommunen.

Vilka resultat har ni uppnått?

-Första året, under 2018, åtgärdades 57 procent av de identifierade bristerna. Vid andra omgången under hösten 2019 åtgärdades 72 procent, vilket har varit en positiv utveckling. Vår målsättning har varit sjuttio procent, fortsätter Michael. 

-Trygghetsvandringar som metod för att öka den upplevda tryggheten i stadskärnan är ett effektiv sätt att öka fokus på kortsiktiga åtgärder där samtliga ansvariga inom ett tydligt geografiskt område gemensamt tar ansvar för förbättringar, avslutar Michael.

Vilka konkreta exempel på förbättringar man se?

-Ett konkret exempel är gamla entrén vid Quality Hotel Park, där många invånare passerar dagligen när man ska till pendeltågsstationen. Stråket har haft dålig belysning, vilket har bidragit till klotter och nedskräpning. Genom vår metod har området fräschats upp, målats om och belysningen har reparerats. Området ger nu ett attraktivare och tryggare intryck när man promenerar in mot stan, säger Aljoša Lagumdžija centrumchef på Södertälje City.

Läs rapporten om trygghetsvandringarna 2019

Före och efter bilder 2019-2020

Quality Hotel Park

Före
Efter

Belysning längst Storgatan

Före
Efter

Längst Marenplan

Före
Efter