Södertälje blir QM-certifierat

Tomas Björck, ordförande och Aljosa Lagumdzija, centrumchef i Södertälje City.

Viktigt steg mot Årets Stadskärna 2023

Nu står det klart att Södertälje blir certifierat för QM (Quality Mark) – en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar tillsammans för en positiv utveckling. Det är också en förutsättning för att kunna ansöka till utmärkelsen Årets Stadskärna vilket är en uttalad satsning från Södertäljes näringsliv, fastighetsägare och kommun att uppnå år 2023.

Efter ett antal år med strategiskt arbete har staden nu nått en milstolpe. En QM-certifiering är är ett kvitto på att Södertälje är på rätt väg!

”Det är en prestigefylld certifiering och en stor bedrift för vår organisation och stad. Utan tät samverkan med kommunen, fastighetsägarna och vårt näringsliv de senaste åren hade det inte varit möjligt att få den här certifieringen. Det visar att vi har stolthet, drivkraft och framåtanda i Södertälje”, säger Tomas Björck, ordförande i Södertälje City.

Att inneha ett certifikat visar att staden arbetar långsiktigt och strategiskt. Man har tydliga gemensamma mål och följer upp resultaten, vilket leder till en stabil samverkan där stadskärnans nyckelaktörer tillsammans skapar förutsättningar för nya investeringar och god utveckling.

”Det här ger oss ännu mer energi, självförtroende och motivation att arbeta vidare. QM-certifieringen är en viktig milstolpe i arbetet med att utveckla vår organisation och stadskärna. Efter flera år av intensivt arbete har vi kommit ett stort steg framåt i satsningen mot att bli Årets Stadskärna 2023, vilket är väldigt positivt”, säger Aljosa Lagumdzija, Centrumchef på Södertälje City.

Jonas Karlsson, näringslivschef i Södertälje kommun, lyfter att certifieringen kommer samtidigt som den traditionella stadskärnan befinner sig i förändring.

“Ingen vet just nu hur morgondagens centrum ser ut. Coronapandemin har bidragit till att samtliga stadskärnor nu utvecklas för att passa i en värld alltmer präglad av digital handel. Att vi fått den här viktiga certifieringen i det sammanhanget är både utmanande och spännande. Nu ser vi fram emot att med kraft fortsätta arbetet för en mer attraktiv stadskärna!”, säger näringslivschefen.

Har du tankar eller frågor? Varmt välkommen att kontakta oss.

Se videon där vi pratar mer om QM och vår ambition att tillsammans bli Årets Stadskärna 2023.

Om QM (Quality Mark)

  • QM är ett certifikat för platsutveckling genom samverkan.
  • QM baseras på en europeisk certifiering som tagits fram gemensamt i ett samarbete kallat “TOCEMA Europe” (Town Center Management Europe). Svenska Stadskärnor har varit delaktiga i arbetet och tagit fram en svensk-anpassad version som erbjuds medlemmar i föreningen.
  • För att kunna föräras titeln “Årets Stadskärna” måste man först bli certifierad enligt QM

Så här lät det i P4 Södertälje

Tryck nedan för lyssna på inslaget, på P4 Södertäljes hemsidan