Södertälje i siffror

Omsättning i stadskärnan 2022: 1,4 miljarder SEK

Invånare i Södertälje kommun: 102 426

Antal företag i kommunen: 8 200

Antal företagsstarter: 521

Tillgänglighet: Två europavägar passerar Södertälje, E4 och E20

Transport: Pendeltåg från Stockholm och Uppsala till tre olika pendeltågsstationer, varav en mitt i centrum och regionala, nationella och internationella tågförbindelser via Södertälje Syd där bussen tar dig till centrum på bara några minuter

Besök i stadskärnan: 7,4 miljoner

Gästnätter år 2023: 270 204

Personer inom en timmes radie från Södertälje: 2,6 miljoner

Inpendlare: 24 000

Utpendlare: 17 000