Träffa Fastighetsägare

Har du koll på vilka byggprojekt och mötesplatser som finns i planen?

Vi träffar några av stadens ledande fastighetsägare som berättar hur ser de på Södertälje och framtiden i city.

  • Krister Mellström, Telge Fastigheter
  • Jens Halvarsson, Stadsrum Fastigheter
  • Andreas Siltberg, Byggvesta