Ökad trygghet på Centralplan

För att skapa en lugnare och mer städad miljö runt centralplan har Södertälje kommun, Södertälje City och MTR krokat arm i ett omfattande samarbete.

Vi har jobbat hårt genom en rad åtgärder som gjort centralplan renare och mer upplyst – helt enkelt en lugnare plats än tidigare, något som varit viktigt för Södertäljeborna och stadens besökare.

En gemensam lägesbild togs fram av Södertälje kommun tillsammans med MTR och Södertälje City. Även Polisen har varit en viktig samarbetsaktör. En arbetsgrupp skapade en åtgärdslista där varje part dragit sitt strå till stacken.

“För att vända utvecklingen med ungdomar som hade sin samlingsplats på centralplan och störde tåg- och stationspersonal samt resenärer, behövde vi störa stöket”, berättar Thomas Ahlskog, trygghetschef på MTR Nordic AB.

Han fortsätter: “Det har skett genom klottersanering och ökad närvaro av trygghetsteam. Vi ser nu mindre stök i biljetthallen och en lugnare miljö för resenärerna.”

Stora och små satsningar har gett resultat

Ett samspel av stora och små satsningar har varit nyckeln. Ett par exempel är återkommande trygghetsvandringar vid stadsparken, centralstationen och gågatan och en rejäl satsning på den uppskattade julbelysningen.

Läs mer: Positiva resultat efter trygghetsvandringar

Andra åtgärder de senaste två åren: 

  • Skymmande träd har tagits bort på centralstationen, vilket samhällsbyggnadskontoret stått för.
  • Fältarbetare med uppsikt över kriminella ungdomsgäng, vilket kultur- och fritidskontoret stått för
  • Ökad bemanning av ordningsvakter, trygghetsvärdar och trygghetsteam, vilket trafikförvaltningen och MTR stått för
  • Trygghetskameror, vilket polisen ansvarat för
  • Ökad närvaro av polis, både civil och uniformerad
  • pågående arbete med bättre belysning av cykelställ.

Förutom ovannämnda har aktörer som SL, Nobina, Jernhuset och Securitas ingått i samarbetet.

För mer information, besök Södertälje Kommuns hemsida.