Södertälje är Årets Stadskärna 2024!

Under tisdagskvällen den 21 maj tog Södertälje emot Svenska Stadskärnors utmärkelse Årets Stadskärna 2024. Foto: Södertälje City

I konkurrens med finalisten Hudiksvall tog Södertälje hem vinsten och fick ta emot Svenska Stadskärnors prestigefyllda utmärkelse Årets Stadskärna 2024. Den ges till den stad som visar störst framsteg i utvecklingen av centrum i samverkan mellan det privata och det offentliga.

Årets Stadskärna utsågs den 21 maj under Svenska Stadskärnors årskonferens i Malmö. Tjänstepersoner från kommunkoncernen, politiker och representanter från Södertälje City var bland annat på plats och tog emot utmärkelsen

Jag är stolt över det arbete som görs för att utveckla vår fina stadskärna i Södertälje. Det finns ett stort engagemang och en vilja att samverka och den här utmärkelsen är ett bra kvitto på att vi gör rätt saker. Nu får vi se till att fira detta med Södertäljeborna på något roligt sätt“, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Södertälje fick ta emot utmärkelsen med motiveringen:
En stadskärna i toppklass som är en självklar mötesplats för alla. Med de ledorden har Södertälje samverkat kring innovativa utvecklingsprojekt, skapat spännande aktiviteter för ungdomar och ökat tryggheten i stadsmiljön. Varumärket Södertälje fylls med positiva värden och staden skapar sig en nationell position som destination. Kontinuitet och långsiktighet präglar arbetet och genom att fortsätta inslagen väg kan man nå långt i strävan att skapa en fantastisk stadskärna.

“Det är inte bara en seger för oss, utan också för alla som engagerat sig och tror på våra ambitioner och visioner. Det här erkännandet placerar Södertälje på kartan i en positiv riktning och bevisar att vår stadskärna och samverkan är en inspirationskälla. Det ger vind i seglen för att fortsätta vår utvecklingsresa”, säger Aljosa Lagumdzija, VD på Södertälje City.

Södertälje har under flera år förberett sig för utmärkelsen. Ansökan genomfördes i samarbete mellan Södertälje City, kommunen, fastighetsägarna och näringsidkarna. Genom att berätta om konkreta exempel från verkligheten visades stadens utveckling och samarbete mellan platsens nyckelaktörer. Södertäljes unika resa har också presenterats i en filmserie som togs fram i samband med Södertäljes ansökan 2023.

“Tillsammans är nyckelordet, vi är många som bidrar till att utveckla stadskärnan. Med starkt gemensamt engagemang och fokus får vi resultat. Jag ser fram emot att fortsätta det här arbetet, utmärkelsen skapar stolthet och stärker verkligen känslan att vi gör rätt saker för att skapa en levande och välkomnande stadskärna”, säger näringslivschef Jonas Karlsson, Södertälje kommun.

Fakta: Årets Stadskärna
Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Utmärkelsen är tänkt att inspirera stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter.

För mer information

Aljoša Lagumdžija, VD, Södertälje City,
070-776 31 62
aljosa@sodertaljecity.se

Jonas Karlsson, näringslivschef, Södertälje kommun
08-523 041 43
jonas.karlsson@sodertalje.se