Team Olmed

För ett rörligare liv

TeamOlmed är ett av de största ortopediska företagen i Sverige. Med 350 medarbetare som befinner sig på ett 20-tal platser i Sverige. TeamOlmeds gemensamma fokus handlar om att förbättra och höja livskvaliteten för personer med rörelserelaterade problem.  

TeamOlmed välkomnar landstingspatienter och privatpersoner, med eller utan remiss, som har behovet av ortopedtekniska hjälpmedel, skor och inlägg, ortoser samt proteser. Med hög tillgänglighet, erfarna specialister och tillgång till den senaste tekniken erbjuder TeamOlmed extra trygghet och omsorgsfullt bemötande.

Södertälje City-anslutet företag läs mer här »