BILAGOR och CASE STUDIES

1 Bakgrund / Utgångsläge

2 Organisation

2.1 Vision, Strategier, Översiktsplan och Mål för en hållbar utveckling av stadens centrum

2.2 Samverkansprocessen

3. Platsen: Stadskärnan – Utseende, Funktion & Genomförande

 A. Skötsel & Funktion

 B. Fysiska förändringar/projekt – utförda i samverkan eller av enskilda intressenter

 C. Tillgänglighet / Framkomlighet

 D. Trygghet & Säkerhet

4. Utbud & Upplevelser

 A. Verksamheter

 B. Evenemang & Aktiviteter

5. Marknadsföring & Kommunikation

6. Måluppföljning

7. Framtid

8. Motivering